http://www.kuzniatekstow.e-biznes.org/

 

Kuźnia tekstów to miejsce, w którym realizujemy zamówienia   na  oryginalne  w swej formie  i wszechstronne w swej tematyce treści reklamowe,  informacyjne, okolicznościowe, literackie i wszelakie inne. Tutaj pochylamy się nad marzeniami, nadziejami, pragnieniami. Nadajemy im postać słów: polskich, hiszpańskich, angielskich. Słowa te uplastyczniamy w ogniu twórczych idei by wykuć z nich sugestywne zdania. Zdania te hartujemy siłą przekazu docierającego także do najbardziej wymagającego odbiorcy. Teksty, które z tych zdań powstają stanowią zwieńczenie naszych wysiłków i waszych oczekiwań.

 

 

                                                                     Oto próbka naszych tekstów:                                                                                    

 

 

Czarodziejski Dom

Jak myślisz, jakie marzenie jest najczęściej obecne w ludzkich myślach? Może jest nim pragnienie miłości, bogactwa, zdrowia? Może jest nim potrzeba świętego spokoju? Może wolności? A może chęć posiadania własnego domu? Tak, może domu. Takiego, który ucieleśnia w sobie urok tych powyższych marzeń. Takiego ze snów o porannej herbacie na dyskretnie oświetlonej promieniami porannego słońca werandzie. Gdzie zapach łąki i lasu miesza się z nieskazitelną wonią świeżego powietrza. Gdzie poczucie niezależności i niespieszenia się do niczego jest twoim aniołem stróżem. Ten dom to przytulisko twego szczęścia. To tobą urządzony twój niepowtarzalny świat. To twoja bajka. Opowiadana pięknem unikalnych wnętrz i kształtów zewnętrznych. Opowiadana ciepłem kojącej atmosfery. Opowiadana aurą ogrodowej tajemnicy, roztoczonej wokół czarodziejskiego domu.

 

          

La Casa Mágica 

¿Como piensas, que es el sueño más frecuentemente en nuestros pensamientos? ¿Quizás lo es el deseo de amor, bienestar, salud? ¿Quizás lo es la necesidad de tranquilidad? ¿Quizás la libertad? ¿A lo mejor la gana de poseer una casa? Sí, quizás la casa, que personifica en su misma el hechizo de todos estos deseos. La de los sueños sobre el té de la mañana en la veranda iluminada discretamente con rayos de sol. Donde el olor de prado y el bosque se mezclan con el aroma irreprochable de aire fresco. Donde el sentimiento de independencia y no estar de prisa es tu ángel guardián. Esta casa es el refugio de tu felicidad. Es tu mundo único hecho contigo. Es tu cuento. Contada con la belleza de interiores únicos y formas exteriores. Contada con el calor de ambiente sedante. Contada con el aura de secreto de jardín, extendido alrededor de la casa mágica.

 

 

The Magic House

What do you think, what kind of dream is the most present in the people’s thoughts? Perhaps is this the desire of love, wealth, health? Perhaps is this the need of peace of mind? Perhaps freedom? Or maybe the will of possessing of your own house? Yes, perhaps the house. Such house, which embodies the charm of all these dreams itself. Which from the dreams about the morning tee on discreetly lighten up with morning sunbeams veranda. Where the meadow and forest smell mixes with the unblemished aroma of fresh air. Where the feeling of independence and not being in a hurry is your guardian angel. This house is the asylum for your happiness. It is arranged with you, your unique world. It is your fairy-tale. Telling with beauty of unique interiors and exterior shapes. Telling with warmth of soothing ambience. Telling with aura of garden mystery, spread around the magic house.

 

 

  

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego: stefandedalus@wp.pl lub telefonicznego: 609042854 celem dokonania  wszelkich  ustaleń  dotyczących  realizacji  ewentualnych  zamówień.